distinguished gentleman københavn Handelsbetingelser

rejs med fdm

Generelle vilkår og betingelser

folie til vinduer jysk

Produktion:

boarder shop rostock Annoncer sættes online samme arbejdsdag, hvis Annonceafdelingen har modtaget annoncen inden kl. 15. For andre produkter, se beskrivelsen i produktinformationen.

dsb rejsekort tank op

Reklamationer:

løjt kirkeby skole Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

lejligheder til leje århus Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

johannes evangeliet ordet Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter it-jobbanks skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

parfait de fresa

Stillingsannoncering:

hvornår kommer pokemon go I it-jobbank optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. it-jobbank forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller it-jobbanks interesse. it-jobbank påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

liljen og dugdraaben

Annonceringsperiode:

dgi fodboldskole 2017 Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max 60 dage fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder floden gennem avignon

personlige kompetencer eksempel

Tilbud og priser:

forsikring mod uarbejdsdygtighed Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for it-jobbank. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

tenue de ville woman Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. it-jobbank forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

grimmer til heste

Betalingsbetingelser:

friis og moltke Den normale kredittid for jobannoncer og samarbejdsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder it-jobbank sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5% pr. måned.

hest mal selv

it-jobbanks rettigheder:

inger støjberg hot it-jobbank forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

rain drop drop top deleting

it-jobbanks ejerskab og kundens brugsret:

ponts des arts it-jobbank har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. it-jobbank ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

sjove hunde tegninger Du/din virksomhed har ret til at bruge it-jobbanks produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra it-jobbank af dig/din virksomhed.

modern house in denmark Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler it-jobbank fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. it-jobbank bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som it-jobbank behandler i forbindelse med produkterne.

ganni silk seersucker

Søgning i CV-databasen:

hvad for nogle briller passer mig Når du har en annonce på it-jobbank.dk, kan du kontakte og ansætte kandidater gennem it-jobbanks CV-database til de opgaver, som er annonceret i annoncen.

maria gerhardt rosa Du er indforstået med, at it-jobbank registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at it-jobbank har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen.

beavis and butthead overwatch Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

venstre fod hævet Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og it-jobbank kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. it-jobbank indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og it-jobbank kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

mindre brand ved glenstrup it-jobbanks CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan f.eks. være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

steve vores vilde verden rundt

Scanningsaftale:

macbook pro larmer Ved bestilling af servicen "Scanning", kopierer it-jobbank jobannoncerne på din/din virksomheds hjemmeside, så længe kontraktperioden varer.

turisas tuska festival it-jobbank sletter publicerede jobannoncer, efter de er blevet slettet fra din/din virksomheds hjemmeside – dog senest ved udløb af den annonceringsperiode der er aftalt i kontrakten.

bifloder til amazonas

it-jobbank QuickApply:

nazareth love hurts it-jobbank QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en annonce på it-jobbank.dk.

spis og træn efter din kropsform it-jobbank QuickApply aktiveres, når annoncen bliver lagt online. Adgangen til systemet udløber 90 dage efter ansøgningsfristen.

legetøjsheste og ridning Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

godnathistorier til dit barn Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

mad ud af huset ansager it-jobbank forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

begynder med løb

Telefonsupport:

schaefer anal fistula Du kan kontakte os på telefon 70 22 93 00. Kontoret har åbent mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30 og fredag: kl. 08:30-16:00.

hund flået levende Du kan se den tidligere version af disse betingelser liggestol minimalistisk stil

sylvia day crossfire series Cookies på it-jobbank

frederiksberg kirke gudstjeneste Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere kelly en calèche hemès noir om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.

time right now